Platsen för ditt fiskeäventyr

Fiske

Venjan har verkligen ett rikt fiskeområde. Oavsett vilken typ av fiskare du är, nybörjare, fritids elle proffs så hittar du dina fiskeäventyr och utmaningar här i Venjan. Venjans Fiskevårdsområde ligger i vackert varierande natur. Oavsett vad du väljer är det viktigt att Ni följer de regler och koder som gäller allmänt för fiske i sverige och i Venjan. Mer om det längre ned.

Norra Venjans fiskevårdsområde är ca. 470 kvkm stort och innehåller ett stort antal olika sorters fiskevatten. Det är allt ifrån små tjärnar till större sjöar. I allt ca 80 sjöar eller tjärnar och 30 vattendrag, Och framförallt våra 2 större strömmande vatten; Ogan (och en bit at Ogströmmen) och Vanån, klicka här för att se karta.
Fisket förvaltas av en fiskevårdsområdesförening, vilken ansvarar för att förvalta fisket så att fiskbeståndet skyddas och säkras för kommande generationer. Man kan som exempel stänga av ett vatten för en viss tid, bestämma minimimått eller antal fiskar som får tas upp om det behövs för att vårda fiskbeståndet.

Fiskevatten

Venjanssjön:
Campingen ligger i norra spetsen av den avlånga Venjanssjön. Du kan fiska lika väl från båt som från land. De största gäddorna är faktiskt dragna av våra gäster från land. Venjanssjön är full av stora stenbumlingar och grund som ligger och lurar precis under ytan. Även för en infödd kan det svårt att navigera med motor utan att riskera att smälla på någonstans. Campingen har fina fiskekajaker att hyra. Men grund och stora stenar blir också fina fiskeplatser. Lägg till alla vassvikar som växer på sandbottnar så blir det ett spännande fiske. Här finns de vanliga insjöfiskar som Gädda, Abborre, Mört, ID, Brax. Sik finns även i sjön men det är småsik. Stekt sik är kanske det godaste som finns men den kan bara fiskas i med not. Venjanssjön lämpar sig väl för de flesta fiskesätten allt från mete med mask till kastspö med spinnare eller vobbler. Många uttrar efter gäddan också. Såklart är de flesta av våra fiskare ute efter jakten på den stora gäddan, kampen och upplevelsen. Om ni inte planerar att äta gäddan ni får upp är det viktigt att ni släpper ut dom igen i oskadat skick. Venjanssjön ingår ej i Norra Venjans fiskevårdsområde, för Venjanssjön krävs ett separat fiskekort som finns att köpa på flera ställen i Venjan.

Vanån:
Vanån har en skiftande karaktär med allt ifrån lugna sel till starkt forsande partier. Vattnet är mycket ensligt beläget och området är sällan besökt. Trots detta är Vanån lättillgänglig tack vare ett väl utbyggt vägnät. De övre delarna av ån är mycket lämpade för flugfiske. Längre söderut blir den mer och mer lämpad för spinnfiske och många sträckor är fiske från båt bästa sättet.

Trots närvaron av gädda finns starka harrbestånd i nästan hela ån. Varje år fångas det harrar runt kilosstrecket.
Fiskarter som fiskas i Van är Harr, Öring, Gädda, Abborre och en del vitfisk, främst Id och Braxen.

Ogan och Ogströmmen:
Ogan slingrar sig ned mot Ogsjön i blandat tempo. Det är en sträcka på över 15 km. Där Ogan rusar hittar ni harr och där hon saktar ned finner ni bla Aborre och gädda. 

Fiskeguide:

Söker du en fiskekompis? Har du aldrig fiskat eller har du svårt att få napp?

Andreas hjälper dig med kastteknik, knyta bra knutar och att välja rätt bete.

Beroende på vilket paket du väljer så kommer att befinna oss vid dom vackra tjärnarna runt om Venjan eller i min fiskebåt på Venjansjön.

Att turista i Venjan är en upplevelse utöver det vanliga för dig som söker det lugna och genuina.! Här finns hisnande vildmarker, spännande, omväxlande och artrika fiskevatten, böljande! kanotleder, historiska vandringsleder och medeltida fäbodmarker. 
Venjan är kanske det unika smultronstället du har letat efter?

Beroende på vilket paket du väljer ingår lunch, kaffe och lättare tilltugg. Lån av utrustning av beten, spön, flytvästar ingår i priset.

Andreas Kratz!
+46 (0)790528660!

E-mail: guide@andreaskratz.se

Facebook: @fishingbuddydalarna

Instagram: @fishingbuddydalarna

 

Fiskekarta

Fiskeregler:

Fiskekort i alla vatten utom Majtjärn, Hålltjärn och Venjansjön:

Ett kort gäller för en namngiven person och den tidsperiod som framgår av kortet. Kort utan namn är ogiltiga. Kort kan inte överlåtas, ett årskort kan t ex inte användas av olika under olika delar av året. Barn behöver inte fiskekort innan de fyllt 16 år.

Endast ett handredskap får användas per kort.

Avgifter Venjanssjön:

 • Dag – 50 kr
 • Vecka – 100 kr
 • Månad – 150 kr
 • År – 350 kr
 
Avgifter Norra Venjans Fiskevårdsområde (Utom Majtjärn & Hålltjärn) :
 •  Dygn -100kr
 • Vecka – 250kr
 • Årskort 350kr
 

Öring

 • Öring får fiskas 16 maj – 31 augusti, för att freda fiskens lektid.
 • I Vanån, Ogan och Ogströmmen gäller minimimåttet 30 cm men ingen antalsgräns.
 • I Ogströmmens nedre del får högst 2 fiskar per person och dag behållas.
 • I övriga vatten gäller 25 cm. Där finns bäcköringen som är mindre.

Harr

 • Får fiskas 16 maj – 31 september med hänsyn tilllektiden.
 • Minimimått 25 cm, ingen antalsgräns.
 • I Ogströmmens nedre del gäller måttet minst 25 och högst 30 cm, sk fönstermått.
 • Här gäller 16 maj – 31 december och högst 3 fiskar per person och dag får behållas.

Särskilda fiskeregler för Majtjärn och Hålltjärn – Put & Take-fiske

Alla fiskare måste ha ett särskilt kort och bara ett kort per dag får köpas. Barn som inte fyllt 12 år får fiska utan eget kort om de är i sällskap med någon som har kort. På kortet skall namn och aktuell tjärn skrivas, varje kort gäller bara i en av tjärnarna.

Kortet gäller för en dag, en person (plus ev barn) och ett handredskap. 4 ädelfiskar får tas upp per kort. För barn som fiskar utan eget kort (12-årsgränsen) räknas fångsten in i kortinnehavarens fyra tillåtna.

Man kan t ex inte byta tjärn eller turas om att fiska, inte ens med samma spö. Man får inte fortsätta fiska efter att ha fångat fyra ädelfiskar, man får alltså inte ”fylla på” med ännu ett kort annat än vid särskilda arrangemang.

1 kort kostar 100kr